Pár slov o mně (About me)

V letech 2010 až 2018 jsem byl starostou v obci Drnovice na Blanensku v Jihomoravském kraji za politickou stranu TOP 09, ve které jsem byl, coby předseda Klubu starostů, členem celostátního předsednictva. V minulosti jsem pracoval na různých projektech – jako manažer sociálních sítí pro již zmíněnou TOP 09, Zastoupení Evropské komise, pro Informační kancelář Evropského parlamentu v Praze nebo v týmu prezidentské kampaně Karla Schwarzenberga. Spolupracoval jsem s obchodní komorou a Svazem měst a obcí ČR. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Maturoval jsem na Střední průmyslové škole Brno, Purkyňova (dříve SŠITSP). Více o mojí práci na stránkách TOP 09 nebo obce Drnovice.

I was the mayor of Drnovice (at Blansko – South Moravia region) from 2010 to 2018. I was a social marketing manager for TOP 09 where I was a member of The Party Presidency. I have also participated in various private projects and part-time jobs (for example community manager for Representation of European Commission in Prague or ads social media manager of presidential campaign in Karel Schwarzenberg team). I cooperated with the Chamber of Commerce and with the Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic. I studied Masaryk University – Faculty od Education. More about my projects on websites TOP 09 or Drnovice.