Pár slov o mně (About me)

V letech 2010 až 2018 jsem byl starostou v obci Drnovice na Blanensku v Jihomoravském kraji za politickou stranu TOP 09, ve které jsem byl, coby předseda Klubu starostů, členem celostátního předsednictva. V minulosti jsem pracoval na různých projektech – jako manažer sociálních sítí pro již zmíněnou TOP 09, Zastoupení Evropské komise, pro Informační kancelář Evropského parlamentu v Praze nebo v týmu prezidentské kampaně Karla Schwarzenberga. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Maturoval jsem na Střední průmyslové škole Brno, Purkyňova (dříve SŠITSP). Více o mojí práci na stránkách TOP 09 nebo obce Drnovice.

1) Government and public affairs, 2) Marketing and PR, 3) Development. In these three sorts of jobs I obtained experience in past ten years. I worked in marketing – I executed political campaigns as well as commercial projects (for example community manager for Representation of European Commission in Prague or ads social media manager of presidential campaign in Karel Schwarzenberg team). For eight years, I was a mayor. Currently as a developer and an investment projects manager in telecommunications company T-Mobile, I lead a team negotiating with municipalities agreements on fix nets projects.